Liên hệ VANDA CENTER

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VANDA UNIFORM

MST: 0401 911 955 được Sở Đầu Tư Và Kế Hoạch TP Đà Nẵng

  •  179/34 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng
  •  0896 456 605
  •  vandacenter9999@gmail.com
  • Www.VandaCenter.vn

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN TÀI KHOẢN CÔNG TY
  • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VANDA UNIFORM
  • NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
  • STK: 0041000342290
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
  • NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
  • STK: 0041000278832
  • Chủ tài khoản: TRẦN VĂN ĐÂY  – Chức vụ: Giám đốc